Soušek Jaroslav

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Stavební a technický řád drah

Obsahem této publikace je úplné znění vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, naposledy ve znění vyhlášky č. 577/2004 Sb., se stručným komentářem k novelizovaným ustanovením. Publikace může být využita pracovníky v oblasti projektování, řízení, realizace a...

Zákon o drahách a železniční legislativa Evropských společenství

Obsahuje úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění novely č. 1/2005 Sb., komentář k doplněným ustanovením novelizovaného zákona a přehled vydaných prováděcích předpisů k novele zákona včetně komentáře. V přílohách jsou uvedena znění souvisejících prováděcích předpisů, tj. vyhlášky...