Stiebitz Jindřich

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany

Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifikace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další....