Stožický František

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Prevence nemocí oběhové soustavy v pediatrii

Nemoci oběhové soustavy vznikající převážně na podkladě aterosklerózy jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. V současné době je známo, že ateroskleróza je onemocnění s časným začátkem a dlouhou latencí. Aterogeneze začíná již dětství a o její progresi rozhodují stejné rizikové...