Taišl Lubomír

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Anglicko - český odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční

Předkládaná publikace si klade za cíl seznámení s anglickou terminologií z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, pojišťovnictví a základní terminologii v oblasti...

Česko - anglický odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční

Česko-anglický odborný slovník je zamýšlen nejen pro studenty vysokých a jiných škol s ekonomickým zaměřením, ale i širší veřejnosti, zejména pracovníkům firem s mezinárodní účastí, advokátním kancelářím zabývajícím se obchodními záležitostmi, tlumočníkům a překladatelům. Při přípravě čtvrtého...