Urban Václav

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Živnostenský zákon s komentářem a příklady

Publikace je rozdělena do několika částí. Obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenského zákona a některých souvisejících předpisů. Práce současně obsahuje výklad jednotlivých institutů živnostenského práva a příklady podání a vyřízení v živnostenskoprávních věcech s podrobným...

Živnostenský zákon. Praktický komentář
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem

Od předchozího vydání knihy došlo k mnoha významným změnám v oblasti živnostenského podnikání. V roce 2009 až 2011 byly přijaty další novely živnostenského zákona, kterými byly provedeny některé změny v obecné části zákona zejména v souvislosti s přijetím řady zvláštních právních předpisů. V...