Vanduchová Marie

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám

Publikace obsahuje 37 statí významných autorů a osobností z oblasti trestního práva.

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního

Soubor více než 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK.

Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech...

Trestní právo hmotné I. (obecná část), II. (zvláštní část), III. (judikatura k obecné a zvláštní části)

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného, která má své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jedná se o dílo autorského týmu katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a externích...

Trestní právo hmotné I. (obecná část), II. (zvláštní část), III. (judikatura k obecné a zvláštní části)

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného, která má své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jedná se o dílo autorského týmu katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a externích...