Bolest v ambulantní praxi

583 Kč
Bolest v ambulantní praxi
ISBN: 
978-80-7345-247-6
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 695 Kč
Sleva: 
16%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
500

Každý člověk se v životě setká s bolestmi. Někteří z nás měli štěstí, protože jak rychle bolest přišla, tak rychle odezněla a nepoznamenala ani na těle, ani na duši. Vedle toho však mezi námi žije mnoho těch, kteří bolestmi trpí po dlouhou dobu a jejich život je omezován a spojen s utrpením, které bolesti přinášejí. Tito nemocní, jakmile již nejsou schopni takové bolesti déle snášet, hledají pomoc, aby se jich zbavili, nebo aby je aspoň zmírnili. Vyhledávají proto nejen lékaře a další zdravotnické pracovníky, ale obracejí se i mimo oblast zdravotnictví, aby mohli své obtíže sdělit, vysvětlit, čím nejvíce trpí a o co je bolest v životě ochuzuje, a hlavně požádat o pomoc v očekávání, že druhá strana jejich obtíže úspěšně zmírní, nebo dokonce odstraní.

Kniha je psána tak, aby mohla být pomůckou v denní praxi všeobecných praktických lékařů a specialistů těch oborů, kteří se pravidelně setkávají s pacienty s bolestmi, při hledání cest, jak jim pomoci. Seznamuje čtenáře s úspěšnými nebo potenciálně úspěšnými léčebnými postupy z celého „publikujícího“ světa, obsahuje poznatky jak našich, tak i zahraničních autorů, až do jara roku 2010. Kniha je určena i studentům medicíny a také zdravotníkům a studentům nelékařských zdravotnických oborů, aby z ní mohli čerpat nejen informace, ale především inspirace k hledání cest, jak věčnou bolest co nejúčinněji potlačovat a zvládat. Publikace je určena všem, kteří mají chuť, vůli a snahu pomáhat nemocným s bolestmi.

OBSAH
Předmluva • Úvod • Algeziologie • Definice bolesti • Klasifikace bolesti • Terminologie bolesti • Teorie bolesti • Základní anatomické a fyziologické poznatky o nocicepci a bolest • Charakteristiky a patofyziologie hlavních typů bolesti • Psychologické aspekty bolesti • Odběr anamnézy a hodnocení bolesti v běžné ambulantní praxi • Obecné základy farmakologie a farmakoterapie bolesti • Psychoterapie v léčbě chronické bolesti • Časté bolestivé stavy v ambulantní praxi • Bolesti hlavy • Bolesti krční páteře • Bolesti zad • Osteoartróza a bolest • Revmatoidní artritida a bolest • Dna a bolest • Bolesti ramena • Entezopatie • Fibromyalgický syndrom • Myofasciální bolestivý syndrom • Pánevní bolesti • Bolesti u ischemické choroby dolních končetin • Neuropatické bolesti • Bolest s účastí autonomního nervového systému • Bolesti u onkologických onemocnění • Seznam pracovišť léčby bolesti • Seznam doporučených postupů u algických stavů • Verba sapientiae experientiaeque de dolore ad finem, Slova moudrosti a zkušenosti o bolesti na konec