Bolesti v křízi

405 Kč
Bolesti v křízi
Autor: 
Rychlíková Eva
Podnázev: 
Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře
ISBN: 
978-80-7345-273-5
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 495 Kč
Sleva: 
18%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Edice: 
Jessenius
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
260
Formát: 
B5

Bolesti celého hybného systému, včetně bolestí páteře, jsou celosvětově prakticky nejčastější
bolestí, která trápí spoustu nemocných. Jejich počet stoupá i proto, že se prodlužuje věk
populace, zdravotní péče je přístupná v daleko širším měřítku nežli v minulosti, a také proto,
že se zlepšují i možnosti diagnostiky. Nemalý podíl na vzniku nejrůznějšího postižení celého
hybného systému má i způsob dnešního života, zvýšená životní úroveň a také technický
pokrok. Změna životního stylu, rozvoj automobilismu a dá se říci i určitá pohodlnost,
vedou ke snížení fyzických nároků. Snížení pohybu vede také k tomu, že postižení mají
daleko častěji bolesti, a to vede ke zvýšení spotřeby nejrůznějších analgetik a nesteroidních
antirevmatik. Velkou skupinu nemocných s postižením pohybového systému tvoří nemocní s
vertebrogenními obtížemi. Vertebrogenní poruchy patří celosvětově k nejčastějším příčinám
bolesti. Jejich etiologii, diagnostice, diferenciální diagnostice a léčení je věnována nová kniha doc. Rychlíkové. Zvládnutí bolesti vhodnou analgetickou medikací je obvykle základním
předpokladem všech dalších postupů.
Problematika vertebrogenních obtíží je velmi široká a týká se několika lékařských oborů, a to
neurologie, interny, rehabilitace, ortopedie, revmatologie, rentgenologie a dalších.