Bronchogenní karcinom

552 Kč
Bronchogenní karcinom
Autor: 
Pešek Miloš
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072621157
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 600 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
235
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislavě, LF UK a FN, Klinika pneumológie a ftizeológie

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Univerzita Masarykova v Brně, LF MU a FN Bohunice, II. interní hematoonkologická klinika

Z předmluvy:

Touto knihou předkládáme čtenářům zprávu o stavu a vývoji poznatků o bronchogenním karcinomu jako jednom z nejčastějších zhoubných nádorů v populaci České republiky. Zájemci zde naleznou kromě aktuálních informací o diagnostických a léčebných postupech také údaje o epidemiologii, rizikových faktorech a vlivech pracovních faktorů na výskyt této nemoci. Bronchogenní karcinom má spolu s další závažnou chorobou 20. století ohrožující lidstvo, syndromem získané imunodeficience (AIDS), společnou nejen mortalitu, ale i skutečnost, že obě choroby jsou v rozvinutém stavu neléčitelné, třebaže náklady na jejich terapii jsou mimořádně vysoké a oběma těmto nemocem lze předcházet pouhou změnou chování ohrožených. V současnosti nám tudíž nezbývá než hledat způsoby, jak včas a správně diagnostikovat a účinně léčit nádory plic i další choroby vyvolané kouřením. Neztrácejme však ze zřetele skutečnost, že vlastním těžištěm problému zvaného bronchogenní karcinom je úsilí nemocem předcházet. To znamená boj proti expanzivitě a chamtivosti tabákových monopolů, proti liknavosti, neinformovanosti i krátkozrakosti zákonodárců, nezájmu kuřáků a v neposlední řadě i proti návykovosti drogy zvané nikotin.

Obsah:

Autorský kolektiv

Předmluva

OBECNÁ ČÁST

1. Epidemiologie a prevence bronchogenního karcinomu (Antonín Kubík)

2. Profesionální bronchogenní karcinom (Stanislava Urbanová, Stanislav Urban)

3. Biologie bronchogenního karcinomu (Zdeněk Skácel, Petr Zatloukal, Jiří Vachtenheim)

4. Bioptická diagnostika bronchogenního karcinomu (Ctibor Povýšil, Petr Helbich, Petr Mukenšnabl)

5. Imunologie bronchogenního karcinomu (Milan Teřl)

DIAGNOSTIKA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU

6. Radiologická diagnostika bronchogenního karcinomu (Boris Kreuzberg)

7. Radionuklidová diagnostika bronchogenního karcinomu (Miroslav Mysliveček, Vratislav Pechman, Jan Záhlava)

8. Diagnostická bronchoskopie (František Salajka)

9. Chirurgické vyšetřovací metody (Jan Schützner, Pavel Pafko)

10. Imunologická diagnostika bronchogenního karcinomu (Miloš Pešek, Milan Teřl)

KLINICKÁ PROBLEMATIKA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU

11. Klinický obraz nemocných s bronchogenním karcinomem (Miloslav Marel, Antonín Kubík)

12. Klinická klasifikace bronchogenního karcinomu (František Salajka, Miloš Pešek)

13. Klinické prognostické faktory (Petr Opálka, Zdeněk Skácel, Miloš Pešek)

TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU

14. Obecná kritéria terapie (Miloš Pešek, Petr Zatloukal, Karel Novák)

15. Možnosti chirurgické terapie bronchogenního karcinomu (Pavel Pafko, Jan Schützner, Karel Novák)

16. Radioterapie (Jindřich Fínek)

17. Lokální terapie bronchogenního karcinomu (Miloslav Marel, Miloš Pešek, Vítězslav Kolek)

18. Imunologická terapie bronchogenního karcinomu (Milan Teřl)

19. Terapie malobuněčného bronchogenního karcinomu - terapie SCLC (Petr Zatloukal, Zdeněk Skácel, Alexandra Aschermannová, Miloš Pešek, Luboš Petruželka, Blanka Eliasová, Vítězslav Kolek, Ivana Grygárková)

20. Terapie nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (Zdeněk Skácel, Petr Zatloukal, Alexandra Aschermanová, Luboš Petruželka, Miloš Pešek, Blanka Eliasová, Gabriela Krákorová)

21. Komplikace terapie bronchogeního karcinomu (Jana Skřičková, Gabriela Krákorová)

SPECIÁLNÍ STAVY VYŽADUJÍCÍ MODIFIKOVANÝ PŘÍSTUP

22. Syndrom horní duté žíly (František Salajka, Miloš Pešek)

23. Pancoastův tumor (Petr Opálka)

24. Postižení pleury a perikardu (Miloslav Marel, Miloš Pešek)

25. Postižení jícnu (František Salajka)

26. Terapie paraneoplastických projevů (Alexandra Aschermanová, Luboš Petruželka)

27. Terapie metastatického postižení skeletu (Jindřich Fínek, Václav Vyskočil)

28. Metastázy do mozku, míšního kanálu a páteře (Miloš Pešek, Václava Dubová)

29. Bronchogenní karcinom a přidružená onemocnění (Miloš Pešek, Václava Dubová, Petr Mukenšnabl, Šárka Hadravská, Mária Lisá)

30. Podpůrná terapie (Ivana Pálková, Zdeněk Merta, Miloš Pešek)

ZÁVĚREČNÉ KAPITOLY

31. Psychologická péče o onkologicky nemocné (Jitka Kubátová)

32. Další sledování a dispenzarizace (Stanislava Urbanová, Miloš Pešek)

33. Problematika sociálního zabezpečení (Štefan Kocúr)

34. Současný stav, trendy a perspektivy v prevenci, diagnostice a terapii bronchogenního karcinomu (Miloš Pešek)

35. Konsenzus z mezinárodní konference o prevenci a časné diagnostice karcinomu plic (Miloš Pešek)

Doslov

Zkratky

Rejstřík