Byty a katastr nemovitostí

675 Kč
Byty a katastr nemovitostí, 8. aktualizované vydání
Autor: 
Olivová Květa
Autor: 
Kuba Bohumil
Podnázev: 
8. aktualizované vydání podle stavu k 1. 8. 2008
ISBN: 
978-80-7201-727-0
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 750 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
8. aktualizované
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
544
Formát: 
B5

Příručka reflektuje současnou právní úpravu procesů podle zákona o vlastnictví bytů, občanského zákoníku, stavebního zákona, katastrálního zákona a zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.
Reaguje rovněž na bohatou soudní judikaturu.
Akcent klade na zápis vzniku, změny a zániku vlastnických a jiných věcných práv k bytům, nebytovým prostorům i k budovám, v nichž jsou nebo mají být byty a nebytové prostory vymezeny, a k pozemkům s nimi funkčně souvisejícími, do katastru nemovitostí.
Nepostrádá též informace o nejnovějších technických aspektech tohoto procesu, především o elektronizaci vedení katastru nemovitostí včetně zveřejňování údajů o průběhu zápisu práv do katastru nemovitostí a o jejich dostupnosti pro všechny, kdo tyto údaje potřebují.
Autoři si kladou za cíl, aby praktické příklady a ukázky pro postupy ve výše uvedené oblasti se staly návodem, jenž přispěje k tomu, že zápis do katastru nemovitostí bude pro každého bezproblémový.