Časná stadia diabetes mellitus

130 Kč
Časná stadia diabetes mellitus
Autor: 
Zamrazil Václav
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
diagnostika, prevence, perspektivy léčby
ISBN: 
80-85800-74-8
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 145 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Rok vydání: 
1997
Počet stran: 
131
Formát: 
A5

Diabetes mellitus se stal jednou z nejzávažnějších chorob současnosti, jak vzhledem k prevalenci a incidenci, tak jako rizikový faktor mnoha závažných komplikací i dalších civilizačních chorob. Vlastní klinické manifestaci diabetu předchází určité období, kdy osoba ohrožená diabetem ještě nemá žádné klinické příznaky, ale při podrobnějším vyšetření se zjišťují odchylky sacharidového metabolismu a jeho regulace, které nasvědčují tomu, že by DM mohl vzniknout v budoucnosti. A právě rozpoznávání tohoto stadia je věnována publikace Časná stadia diabetes mellitus. Definuje osoby s tzv. porušenou glukózovou tolerancí, způsoby jejich vyhledávání na základě genetických studií a vyšetřování antropologických ukazatelů. V časném stadiu je možno ohrožené osoby vytipovat a příslušnými úpravami životního režimu zmenšit riziko vzniku choroby. Především jde o úpravy pohybových aktivit, výživy, omezení stresu a odstranění diabetogenních faktorů, např. redukci obezity. Časné rozpoznání DM má však velký význam i pro včasné zahájení léčby diabetu, které je prevencí rozvoje následných komplikací.

Komu je kniha určena: zejména diabetologům, pediatrům, internistům a praktickým lékařům, kteří mají ve své péči diabetiky

Obsah: Diagnostika a třídění poruch glukózové tolerance • Patofyziologie glukózové tolerance a jejích poruch • Zvýšené riziko vzniku diabetu – diagnostika a možné ovlivnění • Porušená glukózová tolerance • Poruchy glukózové tolerance při celkových onemocněních a po lécích • Možnosti prevence v časných stadiích poruch glukózové tolerance • Časná stadia klinicky manifestního diabetu I. a II. typu