Česká zdravotní politika a její východiska

138 Kč
Česká zdravotní politika a její východiska
Autor: 
Drbal Ctibor
ISBN: 
8072623400
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 150 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
96
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Ústřední vojenská nemocnice, Interní klinika, Osteocentrum

MUDr Petr Háva, CSc.

Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy

Nepochopení a nedocenění teorie i praxe oné do češtiny obtížně přeložitelné poznatkové oblasti »public health« (oboru »veřejného zdravotnictví«) je nepochybně jednou z příčin, proč dosud nebyla vypracována kvalifikovaně podložená vývojová koncepce našeho systému péče o zdraví, proč ustrnula transformace zdravotnické soustavy, proč místo systémového řešení příští podoby, funkce i struktury zdravotnictví se pozornost dosud většinou upínala na operativní, nejednou druhořadé a z mlhavých představ vznikající marginální otázky a na křečovité reakce, pokoušející se o více či méně improvizované a málo kvalifikované řešení. Náprava tohoto stavu je nezbytná.

Snad tato studie spolu s jinými alespoň dílem přispěje ke stále hlubšímu poznávání systému a jeho kvalifikovanému přetváření tak, aby byl schopen optimálně využívat výsledků medicíny i jiných vědních oborů k ochraně a zlepšování zdraví obyvatelstva, a tím k naplňování vlastního smyslu a cíle zdravotní politiky.