Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času

347 Kč
Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času
Autor: 
Horner Susan
Autor: 
Swarbrooke John
Podnázev: 
aplikovaný marketing služeb
ISBN: 
80-247-0202-9
EAN: 
9788024702025
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 395 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
488

Kniha se v šesti samostatných částech zaměřuje na specifické rysy evropského turistického průmyslu, marketingový mix v cestovním ruchu, marketingové plánování v této oblasti, marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu (sport, rodinné rekreace, ubytování, nákupy, návštěvnické atrakce, doprava apod.), vliv globalizace na cestovní ruch a další aspekty cestovního ruchu, jako např. jeho kvalitu a rozvoj.

Obsah

Předmluva k českému vydání
Úvodní slovo

I. Výchozí pojmy
1. Co je to marketing
2. Co je Evropa
3. Co jsou cestovní ruch, volny čas, ubytování a stravování

II. Evropská dimenze
4. Evropští zákazníci nebo zákazníci v Evropě
5. Evropský trh
6. Evropský průmysl cestovního ruchu, služeb pro využití volného času, ubytovacích a stravovacích služeb
7. Evropské podnikatelské prostředí

III. Aplikovaný marketingový mix
8. Produkt
9. Cena
10. Místo
11. Propagace

IV. Aplikované marketingové plánování
12. Analýza současné situace
13. Stanovení cílů a strategií
14. Vypracování strategie
15. Sledování, revize a hodnocení

V. Marketing v dílčích sektorech
16. Návštěvnické atraktivity
17. Ubytování
18. Destinace cestovního ruchu
19. Cestovní kanceláře (touroperátoři)
20. Doprava
21. Střediska cestovního ruchu
22. Cestovní agentury
23. Umění a zábava
24. Rekreace a sport
25. Nákupy ve volném čase
26. Stravování
27. Obchodní cestovní ruch

VI. Aktuální problémy
28. Konkurence a konkurenční výhoda
29. Kvalita
30. "Zelené" otázky
31. Etika a společenská odpovědnost
32. Marketingový výzkum

VII. Širší souvislosti
33. Cestovní ruch, služby pro využití volného času, ostatní průmyslová odvětví a širší koínzumní společnost
34. Evropa a globalizace

VIII. Pohled do budoucnosti
35. Závěry
36. Budocnost marketingu cestovního ruchu a dalších služeb v Evropě
Strategie propagace ČR v zahraničí
Slovníček pojmů
Literatury