Chirurgická onkologie

519 Kč
Chirurgická onkologie
ISBN: 
80-247-0720-9
EAN: 
9788024707204
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 590 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
880

Léčení maligních nádorů, zejména solidního typu, je současným základním úkolem operační medicíny, neboť chirurgický zákrok představuje mnohdy jedinou léčebnou možnost. Autoři v díle rozebírají celou problematiku onkologické chirurgie solidních tumorů, od nezbytných diagnostických rozvah až po kritická zhodnocení dosažených operačních výsledků. V oblasti onkochirurgie byla snaha zhodnotit stav získaných poznatků na základě Evidence Based Medicine. Chirurgická onkologie nejsou jen operativní postupy, ale zahrnuje všechny předoperační i postoperační postupy při léčbě solidních tumorů. Předložená kniha prokazuje, že právě v oblasti interdisciplinárních koncepcí neadjuvantních a adjuvantních postupů došlo v posledních letech k významnému vývoji, které naznačují, že i u pokročilejších tumorózních procesů budou možné dobré léčebné zásahy. Kromě hlavních autorů se na sepsání díla podílelo 48 dalších spolupracovníků.Publikace je určena chirurgům a dalším lékařům chirurgických oborů (např. gynekologům), onkologům a dalším.