Chirurgie karcinomu plic

263 Kč
Chirurgie karcinomu plic
Autor: 
Klein Jiří
ISBN: 
80-247-1384-5
EAN: 
9788024713847
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 299 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
236

Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujíccího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem.Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům.V knize najdete. Poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice a stagingu jsou nezbytným úvodem k obecným kapitolám zabývajícím se chirurgickou, pneumoonkologickou a anesteziologickou problematikou operační léčby plicní rakoviny z interdisciplinárního hlediska.Část speciální se podrobně zabývá technickými a taktickými konsekvencemi jednotlivých typů operací od nejmenších zákroků po pneumonektomie s maximálním důrazem na hledisko chirurgické rutiny. V podkapitolách týkajících se méně častých typů operací (rozšířené resekce, miniinvazivní výkony), jsou podrobněji komentovány okolnosti a postupy, které se denní běžné praxi vymykají Zvláštní oddíl knihy je pak věnován problematice výkonů na lymfatickém systému plic, která je v naší literatuře neprávem opomíjena. V závěru knihy jsou pak konkretizovány možné peroperační a poooperační komplikace s návrhy na jejich řešení.