CHOPN

156 Kč
CHOPN
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci
ISBN: 
978-80-7345-358-9
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 195 Kč
Sleva: 
20%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
110
Formát: 
110 × 190 mm

Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti naše současné znalosti o této nozologické jednotce s úrovní zdravotního systému a reálnou klinickou praxí v České republice. Hlavní důraz je kladen na cílenou individualizovanou péči adekvátní symptomům a fenotypu každého nemocného přihlížející k závažným komorbiditám a k podávané medikaci.