Choroby plicního oběhu

450 Kč
Choroby plicního oběhu
Autor: 
Riedel Martin
ISBN: 
8072620568
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2000
Počet stran: 
295
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

Z úvodu:

V posledních 10 letech došlo k explozivnímu přírůstku poznatků o struktuře a funkci plicního oběhu a k vývoji nových diagnostických metod a léčebných postupů. Echokardiografie umožnila screening osob na plicní hypertenzi. Nová klasifikace plicních scintigrafií umožňuje dobře odhadnout pravděpodobnost plicní embolie. Počítačová tomografie významně přispěla k výzkumu i k diagnostice nemocí plicního oběhu. Koncept remodelování plicních cév u chronické plicní hypertenze nejrůznější etiologie objasnil mechanismy rozvoje plicní hypertenze a naznačil léčebné postupy, obdobně jako koncept "stress-failure" plicních kapilár u různých typů nekardiogenního plicního otoku. Plicní trombendarterektomie se stala standardní procedurou u mnoha nemocných s chronickou plicní tromboembolickou hypertenzí; byly nashromážděny zkušenosti s dlouhodobou léčbou kyslíkem u hypoxické plicní hypertenze. Řada nemocných s vrozenou srdeční vadou a plicním cévním postižením přežívá nyní do dospělosti a představuje nový problém v ordinaci praktického kardiologa. Transplantace plic nebo srdce a plic se stala zavedenou léčbou nemocných v konečném stadiu plicní hypertenze a moderní léčba vazodilatátory umožňuje těmto nemocným překlenout dobu do transplantace. Byla popsána plicní cévní reakce na akutní poškození plic, což vedlo k významným pokrokům v léčbě ARDS, nejen díky novým způsobům ventilace a inhalaci NO. Četné další pokroky v molekulární a buněčné biologii a ve farmakologii plicního oběhu se v posledních letech přímo transformovaly do klinické praxe a jejich znalost je pro klinika nezbytná.

V roce 1998 bylo indexováno přes 3500 tisíce časopiseckých publikací pod pojmem plicní oběh, plicní embolie nebo plicní hypertenze. Potřeba destilace těchto informací do kompaktní monografie je proto zřejmá.

V českém písemnictví není k dispozici monografie ani série přehledných referátů, která by novinky patofyziologie, diagnostiky a léčby chorob plicního oběhu komplexně a přehledně podávala. Cílem předkládané monografie je tuto mezeru doplnit tak, aby se stala fundovaným, ale přitom čtivým zdrojem informací pro internisty, kardiology, pneumology a odborníky v intenzívní péči.

Obsah:
1. Struktura a funkce (Morfologické předpoklady - Hemodynamika - Nervová kontrola plicního oběhu - Metabolické funkce plicního oběhu - Bronchiální oběh - Fetální a neonatální plicní oběh)

2. Plicní hypertenze (Patofyziologie plicní hypertenze - Funkce pravé komory při plicní hypertenzi - Diagnostika plicní hypertenze - Prekapilární plicní hypertenze - Hyperkinetická plicní hypertenze - Postkapilární plicní hypertenze)

3. Plicní tromboembolická nemoc (Definice - Epidemiologie - Patologie - Patofyziologie a klinické projevy - Vyšetření - Diagnóza - Diferenciální diagnóza - Přirozený průběh a prognóza - Léčba plicní embolie - Profylaxe plicní embolie - Zvláštní problémy plicní tromboembolie)

4. Netrombotická plicní embolie (Tuková embolie - Amniová embolie - Vzduchová embolie - Septická embolie a infarkt - Nádorová embolie - Jiné příčiny plicní embolie)

5. Plicní otok (Kardiogenní plicní otok - Nekardiogenní plicní otok)

6. Nitroplicní zkraty (Patofyziologie a diagnostika - Plicní arteriovenózní malformace - Hepatopulmonální syndrom - Komunikace mezi systémovými a plicními cévami)

7. Aneuryzmata plicních tepen

8. Vrozené anomálie plicního oběhu (Malformace plicních tepen - Malformace v kapilární oblasti - Malformace plicních žil - Plicní sekvestrace - Přetrvávající plicní hypertenze novorozenců)

9. Nádory plicnÍch cév

Doporučená literatura

Rejstřík