Chřipka

310 Kč
Chřipka
Autor: 
Beran Jiří
Autor: 
Havlík Jiří
Podnázev: 
klinický obraz, prevence a léčba
ISBN: 
80-7345-073-9
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 345 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Vydání: 
2.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
175
Formát: 
A5

Publikace vychází ve druhém, rozšířeném vydání a zabývá se nejčastějším infekčním onemocněním, které každoročně postihne 10 % světové populace a v době pandemie 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích, které probíhají vesměs mírně, je chřipka závažné onemocnění, které je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Lékaři by se proto měli snažit o efektivní prevenci a v současnosti i o eventuální kauzální terapii chřipky na základě důkladných znalostí o této infekci, jejích původcích i procesu šíření viru v populaci, k čemuž by jim měla pomoci i tato kniha.

Komu je kniha určena: především lékařům primární péče, dále infektologům, užitečná je však i pro lékaře ostatních oborů.

Obsah: Předmluva • Předmluva k druhému rozšířenému vydání • Úvod • Historie chřipky a její patogeneze • Chřipkové pandemie • Patogeneze infekce chřipkovými viry • Infekce viry chřipky A u ptáků a zvířat • Neobvyklé subtypy viru chřipky A zachycené od nemocných lidí • Závažná epidemie způsobená ptačím chřipkovým virem v roce 1997 v Hongkongu • Podmínky pro vznik pandemického chřipkového viru • Ptačí chřipka jako možný zdroj budoucí pandemie • Původce onemocnění • Struktura chřipkového viru • Úloha vnitřních a vnějších antigenů viru chřipky • Antigenní shift a drift • Současné teorie vzniku antigenního shiftu • Epidemiologické aspekty chřipky (epidemie, pandemie, mezipandemické období) • Historické aspekty epidemiologie chřipky • Zvýšená úmrtnost během chřipkové epidemie nebo pandemie • Cirkulace chřipkového viru v populacích • Diagnostika a surveillance chřipky • Surveillance chřipky • Metody přímého a nepřímého průkazu chřipky • Činnost chřipkových centrál (WHO, národních a mezinárodních) • Výběr antigenů pro vakcíny • Nové varianty chřipkových virů – čekání na pandemii • Pandemie chřipky a celosvětové zásobování očkovací látkou proti chřipce • Národní plán pro výskyt pandemie chřipky • Klinický obraz a průběh chřipky • Diferenciální diagnostika chřipky • Symptomatická léčba • Specifická protichřipková chemoterapeutika • Amantadin a rimantadin • Inhibitory chřipkové neuraminidázy • Očkování proti chřipce • Imunologické aspekty vakcinace • Změny imunitního systému ve stáří • Imunitní odpověď na vakcinaci • Druhy používaných vakcín • Cílové skupiny pro očkování • Chřipka a specifické skupiny obyvatel • Výsledky studií imunogenity a reaktogenity vakcín • Průkaz efektivnosti očkování • Nové trendy v přípravě vakcín • Literatura • Přehled použitých zkratek • Seznam obrázků • O autorech • Rejstřík