Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací 8. nezměněné vydání

799 Kč
 Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací 8. nezměněné vydání
Autor: 
Winterová Alena
Autor: 
Macková Alena
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7502-076-5
EAN: 
9788075020765
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 888 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
8.
Rok vydání: 
2015
Počet stran: 
624

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva.

Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k zamyšlení nad obsahem a systémem dosavadní učebnice. Proto je předkládané vydání věnováno právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem samostatné učebnice.

Osmé, nezměněné vydání je reprintem sedmého, aktualizovaného a doplněného vydání, které vyšlo v roce 2014.