Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací

801 Kč
 Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Autor: 
Winterová Alena
Autor: 
Macková Alena
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
9. aktualizované vydání
ISBN: 
978-80-7502-298-1
EAN: 
9788075022981
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 890 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
9.
Rok vydání: 
2018
Počet stran: 
648

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva.

Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k vytvoření nové systematiky výkladu. Proto je první díl věnován právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem druhého dílu.