Čtyřjazyčný slovník Evropského práva

358 Kč
Čtyřjazyčný slovník Evropského práva
Autor: 
Tichý Luboš
Autor: 
Svoboda Pavel
Autor: 
Zemánek Jiří
ISBN: 
80-7201-571-0
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 398 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
3. rozšířené
Edice: 
Odborné slovníky
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
224
Formát: 
240x225 mm

Anglicko-česko-francouzsko-německý slovník právní terminologie Evropských společenství má sloužit jako praktická pomůcka pro právníky a další odborníky, kteří se zabývají legislativou ES v hlavních pracovních jazycích Evropského společenství i v češtině.
Slovník zahrnuje širokou škálu obecných i specifických právních termínů používaných v primárním právu ES. Výrazy v angličtině, francouzštině, němčině a češtině jsou přiřazeny podle svého významu a umístění v originálních textech bez ohledu na to, že z hlediska obecně etymologického by odpovídaly někdy výrazy adekvátnější.
Překlad pomůže nejen pochopit význam výrazu, ale i vnitrostátní kontext, ve kterém lze daný výraz použít. V mnoha ohledech je struktura slovníku odrazem pracovního prostředí v EU. Přesné odkazy na články smluv rovněž zpřesňují a ilustrují přeložené termíny.
Publikaci doplňuje věcný rejstřík českých, německých a francouzských hesel.