Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

602 Kč
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019
Autor: 
Pitner Ladislav
Autor: 
Benda Václav
ISBN: 
978-80-7554-220-5
EAN: 
9788075542205
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 669 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
12.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
872

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.
Novely zákona o DPH

Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček. Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající z novelizací směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2019. Jedná se o úpravu týkající se zacházení s poukazy, jež vyplývá ze směrnice Rady 2016/1065, a o úpravu týkající se místa plnění a navazujících změn v oblasti digitálních služeb, které vyplývají ze směrnice Rady 2017/2455.
Metodické změny

Dále je touto novelou uskutečňována řada metodických změn, které se týkají zejména pravidel pro stanovení základu daně, výpočet daně a opravy základu daně a rozšířila se možnost provedení opravy daně u nedobytných pohledávek. Řada dílčích metodických změn se týká také postupu při uplatňování nároku na odpočet daně.