Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2010

317 Kč
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2010
Autor: 
Pitner Ladislav
Autor: 
Benda Václav
ISBN: 
978-80-7263-603-7
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 489 Kč
Sleva: 
35%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
5.
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
464
Související informace: 

Aktualizované vydání publikace DPH s komentářem obsahuje zákon o DPH, ve znění platném od 29. 4. 2010, jsou v něm komentovány jednotlivé paragrafy zákona a je také reagováno zejména na změny v roce 2010 a na aktuální výklady zákona o DPH přijaté na Koordinačních výborech Komory daňových poradců, Ministerstva financí a na vazby některých ustanovení zákona na příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství a judikáty Evropského soudního dvora. V komentáři jsou zohledněny praktické zkušenosti s uplatňováním DPH na názorných příkladech. Součástí publikace jsou také vybraná aktuální sdělení a informace zveřejněné Ministerstvem financí na jeho internetových stránkách.