Datové schránky

305 Kč
Datové schránky
Autor: 
Budiš Petr
Autor: 
Hřebíková Iva
ISBN: 
978-80-7263-617-4
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 359 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
288

Publikace Datové schránky je určena všem uživatelům systému datových schránek, tj. fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám i orgánům veřejné moci.

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon, spolu se souvisejícími změnami dalších zákonů, přinesl zásadní změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci, komunikaci orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám a v provádění elektronických úkonů fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci, popřípadě mezi nimi navzájem.

Zaměření publikace
Kniha Datové schránky poskytuje základní orientaci v problematice komunikace prostřednictvím datových schránek, a to z hlediska právního i technického řešení. Věnuje se zejména zřizování datových schránek, přístupu k nim, správě datové schránky, provádění úkonů jejich prostřednictvím, napojení datových schránek na další informační systémy, bezpečnosti dokumentů v digitální podobě (datových zpráv) i dalšímu nakládání s nimi, včetně institutu autorizované konverze dokumentů.

Co dalšího v publikaci naleznete
Součástí této přehledné knihy jsou praktické návody popisující podání žádosti o zřízení datové schránky, přihlášení do datové schránky a příjem a odesílání dokumentů.
Samostatnou část tvoří také stanoviska k nejčastěji pokládaným dotazům z oblasti užívání systému datových schránek a nakládání s dokumenty doručovanými jejich prostřednictvím.
Přílohovou část tvoří úplné znění zákona č. 300/2008 Sb. a vyhlášek č. 193/2009 Sb. a č. 194/2009 Sb.