Dědické právo v praxi

590 Kč
Dědické právo v praxi
Autor: 
Svoboda Jiří
Autor: 
Klička Ondřej
ISBN: 
978-80-7400-266-3
EAN: 
9788074002663
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 590 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Rok vydání: 
2014
Počet stran: 
408

* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního
* zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla
* v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu
* ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po projednání pozůstalosti a jeho ukončení)
* obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obecné úpravě likvidace pozůstalosti