Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Nakl. Linde

648 Kč
Dějiny českého a československého práva do roku 1945
Autor: 
Malý Karel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
80-7201-433-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 720 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
3. doplněné
Edice: 
Učebnice
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
680
Formát: 
A5

Tato vysokoškolská učebnice podává obraz vývoje českého práva a státu od nejstarších počátků do roku 1945. Nová podoba učebnice vychází vstříc nárokům na zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti - text je proto doplněn nejen marginálními titulky, usnadňujícími orientaci v textu, ale i početnými ukázkami z pramenů, které se tak stávají součástí výkladu a umožňují čtenáři jeho lepší pochopení. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel a jejíž tradice přetrvaly i období nesvobody a totalitních režimů.