Dějiny evropského kontinentálního práva

731 Kč
Dějiny evropského kontinentálního práva
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
80-7201-490-0
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 860 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2.
Edice: 
Učebnice
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
856
Formát: 
A5

Učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo především poskytnout přehled o právním vývoji, tak jak se v základních rysech v historii evropského kontinentu odehrál.
Ve druhém vydání jsou doplněny právní dějiny Polska a partie o právních dějinách církví ve 20. století byla rozšířena.
Účelem práce není vyčerpávající faktografické zpracování právních dějin každého státu evropského kontinentu – daleko více se soustředí na společné rysy evropského právního dědictví při zdůraznění rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování netradičně vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž bude věnována samostatná učební pomůcka), naopak zde jsou ve větší míře zohledněny právní dějiny církví a také poznatky historické komparatistiky. Ty jsou pak včleněny do druhé části učebnice, která přináší i výklad o dějinách politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí.
Publikace tak ve svém celku přináší studentům potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, když tato nabídka je směřována i do daleko širších řad laické veřejnosti.