Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání

801 Kč
 Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-87212-54-7
EAN: 
9788087212547
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 900 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Vydání: 
3. aktualizované
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
808

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.

Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž je věnována samostatná učebnice).

Výklad je v první části veden podle jednotlivých zemí evropského kontinentu (mimo již uvedené země např. Itálie či Polska), v druhé části srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví od 6. do 20. století i dějiny politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí.

Publikace je určena především studentům právnický fakult, kterým přináší potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, může však zaujmout i širší laickou veřejnost.