Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti

439 Kč
Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti
Autor: 
Jílek Josef
ISBN: 
80-247-1826-X
EAN: 
9788024718262
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 499 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
260

Kniha univerzitního profesora Josefa Jílka volně navazuje na dvě jeho dříve vydané knihy „Finanční a komoditní deriváty“ a „Finanční a komoditní deriváty v praxi.“Začíná částí o spekulaci a hazardu v ekonomice včetně teorie efektivního trhu, dále se věnuje aktivitám velikánů amerického finančního trhu 80. a 90. let minulého století (jako Black, Scholes, Merton, Rubinstein a Meriwether). Následuje popis počátků sekuritizace v USA a vývoj hedžových fondů. Vzhledem k propojenosti derivátů a sekuritizace s offshorovými společnostmi, seznamuje autor čtenáře i s vlastnostmi offshorových oblastí. Kniha dále popisuje nejznámější derivátové kauzy, a to v chronologickém pořadí (Gibson Greetings (1993), následuje Procter & Gamble (1993), Metallgesellschaft (1993), Orange County (1994), Daiwa Bank (1995), Barings (1995), Sumitomo Corporation (1996), LTCM (1998), Enron (2001), Global Crossing (2002), WorldCom (2002), Conseco (2002), Allied Irish Banks (2002) a Parmalat (2003)). Nakonec je zařazena kapitola o dopadu bankrotů a o regulaci derivátů.

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů. Jedinečné informace zde naleznou experti - pracovníci finančních institucí (bank, stavebních spořitelen, pojišťoven, investičních společností, investičních fondů, penzijních fondů, obchodníci s cennými papíry, makléři), manažeři rizik, dealeři na peněžním kapitálovém i derivátovém trhu. Užitečné informace poskytne i auditorům, právníkům a manažerům nefinančních institucí. Pro studenty ekonomického zaměření je vhodným studijním materiálem k prohloubení jejich vědomostí.

Obsah

O autorovi
Úvodní slovo autora

1 Spekulace a hazard v ekonomice
1.1 Teorie efektivního trhu
1.2 Iracionalita na finančním trhu
1.3 Informační asymetrie
1.4 Kahneman a Tversky
1.5 Současné pojištění a sázky
1.6 Obliba derivátového hazardu
2 Black, Scholes, Merton, Rubinstein, Meriwether a Krieger
2.1 Black, Scholes a Merton
2.2 Mark Rubinstein
2.3 John Meriwether
2.4 Aukční skandál
2.5 Andrew Krieger
3 Počátky sekuritizace
3.1 Podstata sekuritizace
3.2 Cenné papíry zajištěné hypotékami
3.3 Začátky kolaterizovaných hypotéčních závazků
3.4 Začátky strukturovaných dluhopisů a CBO
4 Hedžové fondy
4.1 Definice hedžového fondu
4.2 Vznik a vývoj hedžových fondů
4.3 Sorosův Quantum Fund
5 Offshorové společnosti
5.1 Vlastnosti offshorových oblastí
5.2 Známé offshorové oblasti
5.3 Obrana proti offshorovým společnostem
5.4 Situace v České republice
5.5 Některé případy
6 Deriváty a účetnictví
6.1 Důvod exploze derivátů
6.2 US GAAP a IFRS
6.3 Podstata manipulace účetnictví
7 Korupce na finančním trhu
7.1 Definice korupce
7.2 Index vnímání korupce
7.3 Korupce v České republice
7.4 Některé případy
8 Praní peněz
8.1 Definice praní peněz
8.2 Praní peněz v České republice
8.3 Některé případy
9 Gibson Greetings (1993)
10 Procter & Gamble (1993)
11 Metallgesellschaft (1993)
12 Orange County (1994)
12.1 Bankrot Orange County
12.2 Carry obchodování
13 Daiwa Bank (1995)
14 Barings (1995)
14.1 Struktura skupiny Barings
14.2 Regulace
14.3 Události předcházející kolapsu
14.4 Neautorizované obchodování
14.5 Jak došlo k masivním ztrátám
14.6 Proč skutečná situace Barings plc nebyla odhalena dříve
14.7 Závěrem
15 Sumitomo Corporation (1996)
16 LTCM (1998)
16.1 Vznik LTCM
16.2 Strategie LTCM
16.3 Řízení rizik
16.4 Počáteční problémy LTCM
16.5 Konec LTCM
16.6 Demontáž LTCM
16.7 Závěrem
17 Enron (2001)
17.1 Vzestup Enronu
17.2 Aktivity Laye
17.3 Úloha bank
17.4 SPV a derivátové aktivity
17.5 Pád Enronu
17.6 Události po pádu Enronu
17.7 Pád Arthura Andersena
17.8 Hodnotící agentury
17.9 Daňové úkryty
17.10 Tresty
17.11 Dopad na penzijní plány
17.12 Závěrem
18 Global Crossing (2002)
19 WorldCom (2002)
19.1Historie WorldComu
19.2 Účetní podvody
19.3 Tresty
20 Conseco (2002)
21 Allied Irish Banks (2002)
22 Parmalat (2003)
22.1 Historie Parmalatu
22.2 Pád Parmalatu
22.3 Souboj Bondiho s bankami
22.4 Přeměna dluhů na akcie
22.5 Reforma regulace
22.6 Úloha derivátů
22.7 Závěrem
23 Dopad bankrotů na USA
23.1 Opravy finančních výkazů
23.2 Situace v USA
23.3 Úvěrové deriváty
23.4 Kolaterizované dluhové závazky
24 Regulace derivátů
24.1 Regulace malých hazardních her
24.2 Problém velkých institucí
24.3 Agitování proti regulaci derivátů v USA
24.4 Stávající regulace derivátů
Literatura