Dítě, sport a zdraví

246 Kč
Dítě, sport a zdraví
ISBN: 
9788072627127
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 290 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
190

V současné době se mimo jiné změnil i pohled na sportovní aktivity člověka, zejména v dětském věku. Sedavý způsob života se snažíme kompenzovat organizovanou aktivitou, která však obvykle přináší tělesnou zátěž nesmíšenou, na rozdíl od zátěže, s níž se naši předkové setkávali při fyzické práci. Sport má u dnešního dítěte reagovat na změněný způsob života, měl by stimulovat aktivní zdraví, výkonnost, ale i proces růstu a vývoje. V první řadě musí přinášet radost ze hry, nikoli řeholi organizovaného tréninku, protože mnohdy se sport u současných dětí stává rizikovou činností, zejména v nejmladších věkových kategoriích.

Autoři publikace se proto snaží poukázat na některé základní požadavky mladého organismu, který se dokáže nadchnout, ale často nikoli bránit. Pořadatelé přizvali ke spolupráci zástupce všech specializací: lékaře, pedagogy, psychology i trenéry, aby monografie nabídla komplexní multidisciplinární pohled.

Kniha bude užitečná pro orientaci praktického lékaře v této oblasti, pro odborníka, který chce využít přínos pohybu pro svého pacienta, pro rehabilitačního pracovníka i pro studenty medicíny a rehabilitace.

OBSAH

Úvod

1. Růst a vývoj dítěte (J. Janda)

1.1. Somatický růst

1.2. Krevní tlak a jeho vývoj u dětí a dorostu

1.3. Složení dětského těla

2. Pohybový systém dítěte (I. Zounková, M. Kučera, I. Dylevský)

2.1. Dítě a pohyb

2.2. Obecná anatomie dětského pohybového systému

2.3. Obecná stavba dětského kloubu

2.4. Obecná stavba dětského svalu

3. Specifika biomechaniky dětského organismu (S. Otáhal)

3.1. Biomechanika dolní končetiny a chůze

3.2. Úrazová biomechanika

4. Vývoj tělesné zdatnosti a výkonnosti dětí (M. Máček)

4.1. Vývoj a význam energetiky v dětském věku

4.2. Maximální aerobní výkon

4.3. Energetické změny na začátku cvičení

4.4. Výdej energie pohybem v dětském věku

4.5. Anaerobní výkonnost v dětském věku

4.6. Kinetika spotřeby kyslíku

4.7. Anaerobní výkonnost

4.8. Odpověď oběhu na tělesnou zátěž u dětí

4.9. Změny v činnosti oběhu v iniciální fázi tělesné zátěže

4.10. Rizika poruch oběhu při intenzivním tréninku

4.11. Odpověď ventilace na tělesnou zátěž u dětí

4.12. Regulace dýchání

4.13. Možnosti ovlivnění sexuálního zrání

4.14. Vliv tréninku na imunitu

4.15. Trénovatelnost v dětském věku

4.16. Trénovatelnost v dětském věku

5. Posturální funkce (P. Kolář, I. Zounková)

5.1. Posturální funkce jako etiopatogenetický faktor hybných poruch

5.2. Posturální funkce u dětí

5.3. Postura - vymezení pojmu

6. Základní pohybové schopnosti v dětském věku (M. Kučera, I. Zounková)

6.1. Obratnost

6.2. Rychlost

6.3. Síla

6.4. Vytrvalostní dovednosti

7. Zásady výběru sportu v dětském věku (M. Kučera)

8. Vhodné a nevhodné sporty pro děti (M. Kučera)

9. Sportovní příprava dětí (T. Perič)

9.1. Teoretická východiska

9.2. Organizace a metodika výběru talentů

9.3. Sportovní příprava dětí

10. Zásady vyšetření adepta dětského závodního sportu (J. Radvanský)

10.1. Anamnéza

10.2. Specifická doplňková vyšetření

11. Klinické vyšetření motorických funkcí u dítěte (P. Kolář)

11.1. Vyšetření posturálních funkcí dítěte

11.2. Klinické vyšetření stoje a jeho modifikací

11.3. Klinické vyšetření chůze

11.4. Posturální reaktibilita a její vyšetření

11.5. Klinické vyšetření praktických funkcí

12. Psychologické faktory sportovní činnosti dítěte (B. Hátlová)

12.1. Pohybová aktivita v prvních třech letech života

12.2. Pohybová aktivita dětí předškolního věku (3-6 let)

12.3. Pohybová aktivita dětí mladšího školního období (6-8 let)

12.4. Pohybová aktivita prepubescentních dětí (9-11 let)

12.5. Pohybová aktivita pubescentních dětí (11-15 let)

12.6. Pohybová aktivita adolescentních dětí (15-20 let)

13. Únava ve sportu (M. Kučera)

13.1. Fyziologická únava dítěte

13.2. Akutní patologická únava dítěte - přetížení

13.3. Chronická patologická únava dítěte - přetrénování

13.4. Terapie přetrénování

14. Základy sportovní traumatologie dětí (M. Kučera, J. Ramba)

14.1. Prevence úrazů hlavy a obličeje

14.2. Úrazy hlavy

14.3. Smrtelné úrazy

15. Indikace, kontraindikace a opětovný návrat ke sportu (M. Kučera, J. Radvanský)

15.1. Kontraindikace

15.2. Zásady hodnocení stupně choroby

15.3. Pacient s onkologickým onemocněním

15.4. Metoda skryté kamery

16. Výšková hypoxie v dětském věku (B. Ošťádal)

16.1. Hypoxie

16.2. Vysoká nadmořská výška

16.3. Adaptace na výškovou hypoxii

16.4. Výšková hypoxie v dětském věku

16.5. Vyšší nadmořská výška a fyzická zátěž

16.6. Vysoká nadmořská výška a sportovní trénink

16.7. Transport letadlem

16.8. Onemocnění ve vysoké nadmořské výšce

17. Termoregulace u dětí a otužování (V. Zeman)

17.1. Fyziologický úvod

17.2. Měření tepelného stresu

17.3. Termoregulace u dětí

17.4. Fyzická aktivita v horku

17.5. Fyzická aktivita v chladu

18. Problematika dopingu dětí (J. Nekola)

18.1. Farmakologické látky a metody s dopingovým účinkem

18.2. Terapeutické výjimky u sportovců

18.3. Prevence dopingu

18.4. Metody a prostředky prevence

19. Postižené dítě a sport (J. Kálal)

19.1. Diagnóza a stupeň funkčního postižení dítěte

19.2. Typy postižení

20. Náhlá netraumatická smrt dětí a mladistvých při tělesné zátěži (I. Bouška)

20.1. Poruchy převodního systému srdce

20.2. Kardiomyopatie

20.3. Marfanův neboli Ehlersův-Danlosův syndrom

20.4. Vrozené vady věnčitých tepen

20.5. Záněty srdečního svalu

Literatura

Rejstřík