Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

370 Kč
Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
Autor: 
Nový Zdeněk
ISBN: 
978-80-7400-736-9
Dostupnost: 
7 dní
Obvyklá cena: 390 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
232

Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů v mezinárodním obchodu, když zachování elementární důvěry mezi smluvními stranami představuje jednu z klíčových ingrediencí mezinárodního obchodování.

Publikace je určena všem zájemcům o soukromé právo, právní komparaci, právo mezinárodního obchodu a mezinárodní rozhodčí řízení. Kniha může být zajímavou nejen pro akademické publikum, ale také pro právní praktiky, kteří se pohybují v oblasti uzavírání mezinárodních obchodních smluv.