EEG v epileptologii dospělých

871 Kč
EEG v epileptologii dospělých
Autor: 
Vojtěch Zdeněk
ISBN: 
80-247-0690-3
EAN: 
9788024706900
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 990 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
704

Kniha podává základní údaje o klinice epilepsií dospělých z pohledu klinického epileptologa (např. otázky epileptogeneze, farmakorezistence, klasifikace a epidemiologie). Poměrně podrobně jsou popsány současné představy o charakteru epileptogenní zóny u ložiskových epilepsií a o aspektech, kterými se tato zóna projevuje. Je pojednáno o principech vyšetřování epilepsií dospělého věku, organizaci péče o pacienty v několikastupňovém systému a rámcově jsou podány charakteristiky jednotlivých vyšetřovacích metod (neurologické, neuropsychologické vyšetření, Wadův test, magnetická rezonance, single photon emisní tomografie, pozitronová emisní tomografie) s příklady nejčastějších výsledků. Je diskutována úloha EEG ve vztahu k ostatním pomocným vyšetřením v epileptologii. Stručně jsou probrány základní fyziologické poznatky nutné k porozumění jak epilepsiím dospělého věku, tak genezi elektroencefalogramu. Formou EEG atlasu je podán přehled obrazů normálního EEG bdělého (včetně aktivačních metod) i spánkového. Dále jsou s bohatou obrazovou dokumentací probrány EEG nálezy, na které je možno narazit při vyšetřování dospělých pacientů s epilepsiemi v období interiktálním i iktálním a při snímání skalpovém i intrakraniálním. Zvláštní kapitoly jsou věnovány video-EEG a korelaci dat semiologických a EEG, zejména s ohledem na prechirurgické vyšetřování v epileptologii a úloze stimulačního vyšetření.