Neziskový sektor

Hospodaření státní správy, samosprávy a dalších organizací, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Přehled nových titulů naleznete v sekci Novinky v ekonomii.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách 202 Kč
Čerpáme finanční zdroje Evropské unie219 Kč
E-learning učení (se) s online technologiemiWolters Kluwer (ASPI)Zounek JiříSudický PetrRambousek Jiří...
E-learning učení (se) s online technologiemi282 Kč
Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration 269 Kč
Ekonomie sociálních služeb Wolters Kluwer (ASPI)Průša Ladislav
Ekonomie sociálních služeb 228 Kč
Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR Wolters Kluwer (ASPI)Peková Jitka
Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR 527 Kč