Evropská úmluva o lidských právech

3,284 Kč
Evropská úmluva o lidských právech
Autor: 
Bobek Michal
Autor: 
Kosař David
Autor: 
Krnec Jiří
ISBN: 
978-80-7400-365-3
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 3690 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Velké komentáře
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
1696

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší :

- originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech,
- odkazy na téměř 4 000 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a bývalé Evropské komise pro lidská práva, se zvláštním důrazem na rozhodnutí týkající se České republiky a Slovenska,
- početné citace do češtiny přeložených klíčových pasáží z nejdůležitějších rozhodnutí, funkčně zapojené přímo do textu komentáře,
- kromě hlavního výkladu k jednotlivým v Úmluvě zaručeným lidským právům a základním svobodám také zejména podrobný rozbor fungování kontrolního mechanismu Úmluvy a dále mimo jiné kapitoly o metodách interpretace Úmluvy, jejím vnitrostátním působení, jejím vzniku a vývoji atd.,
- obsáhlé seznamy české a zahraniční literatury u každé kapitoly,
- řadu užitečných příloh včetně věcného rejstříku a rejstříku všech citovaných rozhodnutí.