Evropské právo obchodních společností

331 Kč
Evropské právo obchodních společností
Autor: 
Hodál Peter
Autor: 
Alexander Juraj
ISBN: 
80-7201-520-6
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 368 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
268
Formát: 
A5

Publikace je zaměřena na přiblížení některých důležitých aspektů regulace obchodních společností v právu evropských společenství odborné veřejnosti.
První část publikace obsahuje přehled existující evropské legislativy a stručný popis jejího charakteru a významu. V této části autoři rovněž shrnují dosavadní judikaturu Evropského soudního dvora v oblasti svobody usazování týkající se změny sídla obchodních společností. Poměrně závažné dopady této judikatury pro právní praxi jsou uvedeny i v konfrontaci se stávající českou a slovenskou právní úpravou.
Druhá část publikace je věnována nové právní formě, evropské (akciové) společnosti – Societas Europaea. Právně velice zajímavá konstrukce této právní formy a množství problémů spojených s jejím uvedením do praxe dávají prostor na poměrně širokou analýzu vztahů mezi úpravou v právu Evropských společenství a vnitrostátním právem.
Příručka je určena pro advokátní a podnikovou praxi i studentům práva a ekonomie.