Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.

171 Kč
Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb
Autor: 
Hlavsa Petr
Podnázev: 
S poznámkami a prováděcími předpisy
ISBN: 
978-80-7201-704-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 190 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
3. aktualizované a doplněné
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
272
Formát: 
A5
Poznámka: 

Aktualizované a podstatně doplněné vydání podle stavu k 1. 4. 2008

Publikace seznamuje čtenáře s novelizovanou úpravou činnosti soudních exekutorů podle exekučního řádu a s úpravou některých zásad při střetu více uskutečňujících se exekucí podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
K oběma uvedeným zákonům jsou připojeny vysvětlující poznámky, kterými autor vykládá novou právní úpravu v souvislosti s odpovídajícími ustanoveními občanského soudního řádu (zejména u rozporných paragrafů exekučního řádu), a snaží se tak napomáhat aplikační praxi exekutorů. Uváděný výklad je nově doplněn o soudní judikaturu a o závěry stanovisek Nejvyššího soudu a nálezů Ústavního soudu ČR ke sporným či nejasným ustanovením zákona.
Součástí publikace jsou i prováděcí vyhlášky k exekučnímu řádu a základní stavovské předpisy Exekutorské komory ČR.
Publikace je určena široké právnické veřejnosti, zejména exekutorům a soudcům, ale i dalším právnickým profesím, popřípadě studentům právnických fakult.
Zároveň je zde přiblížena mimosoudní exekuce těm, kteří se při vymáhání pohledávek setkávají s činností soukromých exekutorů – výklady jednotlivých ustanovení exekučního řádu seznamují s oprávněními či povinnostmi při provádění exekuce a s otázkami placení a náhrady nákladů exekuce.