Finanční právo

792 Kč
Finanční právo
Autor: 
Bakeš Milan
Autor: 
Kotáb Petr
Autor: 
Marková Hana
ISBN: 
978-80-7400-440-7
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 890 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
6. upravené
Edice: 
Právnické učebnice
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
552

Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti.

Šesté vydání:
* Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu úseku platného českého práva
* Přináší nejnovější informace a poznatky z řady oblastí a úseků finančního práva, zejména: daňového práva hmotného a procesního, nové soustavy orgánů finanční správy a celní správy, nové úpravy peněžního oběhu a platebního styku a práva finančního trhu
* Zachycuje právní stav k 31. květnu 2012 a v některých oblastech nastiňuje i možnosti dalšího vývoje tuzemské právní úpravy po tomto datu
* Je určeno především posluchačům právnických fakult, ale též studentům vysokých škol ekonomického, obchodního i jiného zaměření
* Dobře poslouží jako pomůcka také pracovníkům finanční správy, justice, bankovnictví či finančního trhu a podnikatelské sféře