Forenzní a klinická toxikologie

230 Kč
Forenzní a klinická toxikologie
Autor: 
Balíková Marie
Podnázev: 
Laboratorní toxikologická vyšetření
ISBN: 
9788072622849
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 250 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
140
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.

Fakultní nemocnice na Bulovce; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Subkatedra soudního lékařství

prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Farmakologický ústav

Kniha má charakter informační příručky a je určena širšímu okruhu čtenářů, zejména studentům lékařských, přírodovědných či farmaceutických fakult a také specialistům v rámci profesního kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví, kriminalistice a justici. Poskytuje základní orientaci v komplexní toxikologické problematice - věnuje se např. farmakokinetice, biotransformaci, obecným přístupům k terapii akutních otrav, laboratorní diagnostice otrav či vývojovým trendům v analytické toxikologii a představuje jednotlivé škodliviny způsobující akutní otravy. Jedno z témat je věnováno i legislativě ve vztahu k návykovým látkám a připojeny jsou i praktické informace týkající se akutních otrav.

Obsah:

Předmluva

1. Cíle toxikologických vyšetření

2. Farmakokinetika, metabolismus

2.1. Absorpce

2.2. Distribuce

2.3. Eliminace

2.4. Akumulace nox

3. Biotransformace

4. Otrava, předávkování; toxické hladiny; interakce nox

5. Obecné přístupy k terapii akutních oprav

6. Laboratorní diagnostika otrav, abúzu drog; volba vzorků; limity detekce a časové detekční okno

7. Vývojové trendy v analytické toxikologii

7.1. Současné toxikologické metody, přednosti a omezení

7.2. Validace metod, potřebný rozsah v toxikologii

8. Noxy v akutních otravách

8.1. Kyseliny a zásady

8.2. Kovy

8.3. Plyny

8.4. Těkavé látky

8.5. Alkoholy, glykoly

8.6. Pesticidy

8.7. Předávkování léčivy, návykovými látkami

8.8. Otravy způsobené rostlinami, houbami

8.9. Abúzus drog, toxikomanie

9. Alternativní materiály se zřetelem na průkaz drog

9.1. Sliny

9.2. Mekonium

9.3. Vlasy

10. Legislativa ve vztahu k návykovým látkám

Praktické informace týkající se akutních otrav

Použitá a doporučená literatura