Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

324 Kč
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
Autor: 
Gerloch Aleš
Autor: 
Beran Karel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7502-058-1
EAN: 
9788075020581
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 360 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2015
Počet stran: 
272

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a také v odpovědnosti ústavní.

Podstatná část je věnována rekodifikaci občanského práva, která přinesla určité novinky v pojetí odpovědnosti v tomto odvětví. Kniha je určena nejen právním teoretikům a studentům, ale také praktikujícím soudcům, advokátům, firemním právníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy.