Fyzické osoby a daň z příjmů 2012

236 Kč
Fyzické osoby a daň z příjmů 2012
Autor: 
Macháček Ivan
ISBN: 
978-80-7357-711-7
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 275 Kč
Sleva: 
14%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
3., aktualizované a doplněné vydání
Edice: 
Otázky a odpovědi z praxe
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
304
Související informace: 

Třetí vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje jednak na daňové řešení různých situací fyzické osoby v rámci stanovení správné daňové povinnosti za rok 2011 a jednak na řešení daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2012 na základě přijatých legislativních opatření.

Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u kterých dochází velmi často k chybám a omylům. Publikace je průvodcem řešení zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. Na konkrétních situacích je ukázáno daňové řešení finančního pronájmu hmotného majetku, odpisů hmotného a nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení, prodeje majetku, uplatnění cestovních náhrad podnikatele a zaměstnance, použití automobilu k pracovní cestě, ukončení a přerušení podnikání, důsledky úmrtí podnikatele. Pozornost je věnována optimalizaci daňového zatížení s využitím všech odpočtů od základu daně a všech slev na dani fyzickou osobou.

Je zde obsažen i přehled vybraných hlavních zásad vztahu poplatníka a správce daně uvedených v daňovém řádu. Autor se v publikaci snaží konkretizovat daňové řešení do praxe, proto je problematika dokumentována na 219 dotazech a odpovědích. Daňové řešení vychází z legislativního stavu k 1. 1. 2012.