Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech.

453 Kč
Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislos
ISBN: 
978-80-7400-343-1
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 510 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Právní instituty
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
256

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy sociálního práva, tedy těch právních norem, jež upravují sociální ochranu a v určitém smyslu tak doplňuje nedávno vydaný Komentář k antidiskriminačnímu zákonu.

Značný důraz je přitom kladen na mezinárodní právo a právo EU, jež tvoří základ současné národní právní úpravy v této oblasti. Kniha se věnuje i některým konkrétním příkladům diskriminace (nejen) na základě pohlaví a nastiňuje jejich řešení.

Publikaci ocení široký okruh čtenářů, tedy nejen advokáti, soudci, právníci státní správy a nevládních organizací, ale také všichni, kdo se s problematikou nerovného zacházení za základě pohlaví setkávají, tedy například personalisté, management podniků apod.