Hmotný a nehmotný majetek v praxi

350 Kč
Hmotný a nehmotný majetek v praxi
Autor: 
Prudký Pavel
Autor: 
Lošťák M.
ISBN: 
9788075540638
EAN: 
9788075540638
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 389 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
17.
Rok vydání: 
2017
Počet stran: 
352
Poznámka: 

Vychází v únoru 2017

Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.


Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetku

Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále se vyvíjející, svědčí skutečnost, že jde již o 17. aktualizované vydání této publikace.


Komentář zákona, stanoviska, výklady, názorné příklady

Proti zvyklostem na knižním trhu není publikace nadbytečně „nabobtnalá“ mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i některými výpočtovými příklady. Celá publikace je totiž proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.


Aktuální stav legislativy

Publikace zohledňuje i veškeré další legislativní změny účinné ke dni autorské uzávěrky.