Hyperkinetická porucha / ADHD

351 Kč
Hyperkinetická porucha / ADHD
Autor: 
Šerý Omar
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072624195
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 390 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
268
Formát: 
155x225 mm
Související tituly: 
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Dětská psychiatrická klinika

Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.

Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy - použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).

Obsah:

Předmluva

1. Úvod

2. Pohled na hyperkinetickou poruchu v historii (Ivana Drtílková)

3. Klasifikace hyperkinetických poruch a terminologie (Ivana Drtílková)

Diagnostická kritéria hyperkinetické poruchy podle MKN-10

Diagnostická kritéria pro ADHD podle DSM-IV

4. Epidemiologie (Ivana Drtílková)

5. Teorie, modely a přístupy k hyperkinetické poruše (Alena Uhrová)

5.1. Etiopatogenetické modely

5.2. Neuropsychologické teorie

5.3. Integrativní přístup

6. Současné názory na biologické příčiny hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)

6.1. Negenetické faktory

6.2. Genetické faktory

6.3. Poruchy neurotransmise

6.4. Neurotransmitery - chemičtí poslové mozku

6.5. Zvířecí modely ADHD

7. Genetika hyperkinetické poruchy (Omar Šerý)

7.1. Genetické studie

7.2. Molekulárně biologické studie

8. Klinický obraz (Ivana Drtílková)

8.1. Porucha pozornosti s hyperaktivitou

8.2. Hyperkinetická porucha chování

8.3. Průběh a prognóza

9. Vyšetření hyperkinetického dítěte (Pavel Theiner)

9.1. Základní předpoklady dobré diagnostiky

9.2. Vyšetření hyperkinetického dítěte v praxi

10. Diferenciální diagnostika (Ivana Drtílková)

11. Psychologická diagnostika (Alena Uhrová)

11.1. Obecné zásady psychologického vyšetření

11.2. Diagnostika jednotlivých psychických a behaviorálních funkcí

11.3. Diagnostika prostřednictvím klinických metod, dotazníků a škál

11.4. Diagnostika dalších charakteristik

12. Zobrazovací metody mozku (Markéta Žáčková)

12.1. Přehled nálezů zobrazovacích metod u ADHD

13. EEG u hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)

14. Farmakologická léčba hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)

14.1. Historie farmakologické léčby hyperkinetické poruchy

14.2. Klinická vodítka léčby hyperkinetické poruchy(ADHD)

14.3. Léčiva používaná v léčbě hyperkinetické poruchy /ADHD

15. Vztahové problémy dětí s hyperkinetickým syndromem a jejich terapie (Blanka Balaštíková)

16. Kognitivně behaviorální terapie u hyperkinetické poruchy (Pavel Theiner)

17. Komorbidní poruchy u hyperkinetické poruchy (ADHD) a jejich léčba (Ivana Drtílková)

17.1. Specifické vývojové poruchy učení a motorické funkce

17.2. Tikové poruchy

17.3. Úzkostné poruchy a poruchy nálady

17.4. Poruchy chování

17.5. Rekurentní somatické bolesti

17.6. Komorbidní poruchy u předškolních dětí

17.7. Bipolární afektivní porucha

18. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD) (Ivana Drtílková)

18.1. Eliminační dieta

18.2. Nutriční doplňky

18.3. Rostlinná léčiva

18.4. EEG biofeedback

18.5. Elektromyografický biofeedback, relaxační trénink a meditace

18.6. Zrcadlový feedback

18.7. Vestibulární stimulace

18.8. Masáž

18.9. Imunoterapie

18.10. Antimykotická léčba

18.11. Souhrnná klasifikace terapeutických postupů u ADHD podle AAP

19. Hyperkinetická porucha (ADHD) v adolescenci a dospělosti (Ivana Drtílková)

19.1. Rizikové faktory pro rozvoj perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD)

19.2. Léčba hyperkinetické poruchy (ADHD) v dospělosti

Příloha

Zkratky

Rejstřík