Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie

435 Kč
Ilustrovaný imunologický a alergologický slovník
ISBN: 
G13
Dostupnost: 
7 dní
Obvyklá cena: 500 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
2., doplněné a rozšířené
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
364
Formát: 
155x225 mm

V evropském měřítku ojedinělé encyklopedické dílo nabízí slovníkovou formou základní definice a termíny z imunologie a alergologie. Publikace je velmi potřebným doplňkem u nás dosud vydaných knih týkajících se imunologické a alergologické problematiky, a to jak teoretické, tak i klinické.

Imunologie dnes patří mezi nejzákladnější vědní disciplíny v lékařských a biologických vědách. Hlavní součástí jejích klinických aplikací se stala alergologie. To si vyžádalo, aby na rozdíl od předcházejících základních imunologických termínů, které byly v minulých letech opakovaně publikovány slovníkovou formou nejen v slovenském a českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině a italštině, autoři knihu rozšířili také o hesla z alergologie. Do předkládaného slovníku přibyla také četná základní hesla z molekulární biologie a genetiky. V této podobě může být publikace užitečná nejen pro imunology a alergology, ale také pro další specialisty v jiných lékařských a přírodovědných oborech. (Z předmluvy)