Infekce u kriticky nemocných

489 Kč
Infekce u kriticky nemocných
Autor: 
Kolář Michal
ISBN: 
9788072624881
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 590 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
379
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

III. klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

Za kriticky nemocného se považuje pacient, u něhož dochází k ohrožení, či dokonce selhávání základních životních funkcí. Léčba těchto nemocných přísluší do oblasti intenzivní a resuscitační péče. Infekce je u kriticky nemocných pacientů takřka všudypřítomným fenoménem a nejméně v podobě ohrožení se s ní téměř každý z nich setká. A rovněž tak lékař v kterémkoli klinickém oboru musí kriticky probíhající infekční stavy - alespoň na počátku - sám řešit. Vzhledem k širokému spektru infekčních onemocnění se jedná o problém velmi obsáhlý.

Cílem tohoto textu není encyklopedické pojednání, ale měl by otevřít náhled do problematiky infekce u kriticky nemocných a poskytnout počáteční vodítko pro klinickou praxi. Z přístupů, které se pro takto formulovaný úkol nabízejí, autoři jako hlavní zvolili hledisko klinické. Důraz je zde jednoznačně kladen na problematiku diagnostiky a terapie těchto stavů. Z mikrobiologie a patogeneze je zmíněno jen tolik, kolik je nezbytné k hlubšímu porozumění diagnostickým a terapeutickým přístupům. Problematika epidemiologická je rovněž uváděna jen ve vztahu k praxi intenzivní a resuscitační péče.

Obsah: