Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou,

1,062 Kč
Insolvenční zákon – poznámkové vydání s důvodovou zprávou
Autor: 
Zelenka Jaroslav
Podnázev: 
nařízením rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy
ISBN: 
978-80-7201-707-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1180 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. aktualizované
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
800
Formát: 
A5

Druhé aktualizované vydání přináší novelizované znění insolvenčního zákona s podrobnými poznámkami k jednotlivým ustanovením. Poznámkový aparát zahrnuje text důvodové zprávy a pro lepší pochopení osnovy v přiměřené míře též srovnání s dosavadní právní úpravou, tj. zákonem o konkursu a vyrovnání. Kniha obsahuje nařízení Rady ES 1346/2000 a byla doplněna též o prováděcí vyhlášky, a sice o jednacím řádu pro insolvenční řízení a vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů.
Publikace má běžnému čtenáři usnadnit orientaci v textu zákona a upozornit jej na souvislosti, jež mohou při letmé četbě být přehlédnuty. Zároveň je praktickou a užitečnou pomůckou pro ty, kteří se s novou právní úpravou v praxi setkají mezi prvními, tedy soudcům, insolvenčním správcům, věřitelům a dlužníkům, ale i advokátům, studentům a učitelům, a to do doby, než budou vydány podrobné komentáře a bude publikována nová judikatura.