Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy

871 Kč
 Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prov
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-87212-75-2
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 990 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
800

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, podstatným způsobem naposledy zákonem č. 69/2011 Sb., s účinností od 31. 3. 2011.

Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím více než tříletých praktických zkušeností získaných aplikací titulního předpisu. Výklad je doplněn výběrem z judikatury.

Kniha obsahuje též nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu. Publikace je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale rovněž veřejnosti laické, která je okolnostmi donucena realizovat v insolvenčním řízení svá práva či povinnosti na straně dlužníka či věřitele.