Inventarizace

367 Kč
Inventarizace
Podnázev: 
praktický průvodce
ISBN: 
978-80-7263-476-7
EAN: 
9788072634767
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 399 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
5. aktualizované a rozšířené
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
272
Poznámka: 

včetně CD

Kniha je metodickou pomůckou pro provádění inventarizací majetku a závazků, včetně zaúčtování inventarizačních rozdílů v účetních jednotkách, a to v souladu s platnými právními předpisy pro rok 2008. Publikace se zaměřuje na výklad právních předpisů, které se týkají inventarizací, na jednotlivé fáze inventarizací, které jsou rozděleny do logicky po sobě jdoucích činností, a to zejména: příprava a organizační zajištění inventarizace, přehled inventarizovaného majetku a závazků, vlastní průběh inventarizace, zajištění inventarizačních rozdílů, inventurní soupisy, sumáře, zápisy (včetně vzorů) a ostatní písemnosti, vyhodnocení a případná nápravná opatření vyplývající z inventarizací, zúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů. Publikace je doplněna o CD, které obsahuje 32 vzorů tiskopisů v praxi potřebných pro provedení řádné inventarizace, všechny v editovatelné formě. Publikace je platná i pro rok 2009.