Investování na kapitálových trzích

750 Kč
Investování na kapitálových trzích
Autor: 
Veselá Jitka
ISBN: 
978-80-7357-647-9
EAN: 
9788073576479
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 750 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
2. aktualizované vydání
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
780
Související informace: 

Publikace přináší ucelený a srozumitelný pohled na problematiku kapitálových trhů s vysvětlením základních otázek a aspektů jeho fungování. Autorka uvádí do světa nástrojů, jež jsou na kapitálových trzích obchodovány, včetně základních principů jejich analýzy. Vedle toho popisuje další desítku burzovních institucí včetně nového zařazení východoevropského regionu.

Východiskem knihy je samotné pojetí finančních a kapitálových trhů, jejich významu, struktury a regulací s navazujícím pojednáním o světových burzách. Následuje charakteristika investičních instrumentů s jejich fundamentální a technickou analýzou, přičemž zvláštní pozornost je věnována i aspektům psychologickým, teoriím efektivních trhů a dluhovým instrumentům. Pokračují kapitoly o výnosech, riziku a likviditě investičního portfolia, včetně pasáží věnovaných měření výnosů, metodám a nástrojům technické analýzy akciových instrumentů, jakož i modelovým konstrukcím, ať již jde o vnitřní hodnotu akcií, nebo i firem v určitých specifických situacích. Autorka rovněž zařadila do textu i výklad o novém investičním produktu - burzovně obchodovaných fondech. V závěru přináší pohled na nejdůležitější institucionální investory, včetně podrobnějšího rozboru jejich obecného kriteriálního systému pro výběr investičních instrumentů a sestavování portfolií v podobě výnosu, rizika a likvidity.

Ing. Jitka Veselá, Ph.D. působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku kapitálových trhů, zejména pak na oblast analýz cenných papírů. Je autorkou či spoluautorkou zhruba 40 odborných skript, knih, článků a jiných publikací.