Ischémie mozku

644 Kč
Ischémie mozku
Autor: 
Beneš Vladimír
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Chirurgická a endovaskulární terapie
ISBN: 
8072621866
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 700 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
205
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK a FN v Plzni, Neurologická klinika

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN, Neurochirurgická klinika

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, LF UP a FN, Neurologická klinika

Publikace nabízí souhrn základních znalostí o centrálních mozkových příhodách, které představují v České republice třetí nejčastější příčinu úmrtí. Kniha přináší přehlednou orientaci v komplexní problematice aktivního řešení tohoto onemocnění, neboť léčba ischemického postižení mozku je v rukou nejen neurologů a internistů, ale od padesátých let minulého století se na léčení významně podílejí i chirurgové.

Ischémie mozku je evergreenem všech neurooborových časopisů a samotnou problematikou mozkové ischémie se zabývá několik specializovaných časopisů. Všechny neurologické a neurochirurgické sjezdy věnují velké bloky cerebrovaskulárnímu onemocnění. Totéž platí pro sjezdy fyziologů, anatomů, biochemiků a neurovědců v širším slova smyslu, radiologů, cévních chirurgů, internistů, rehabilitačních lékařů atd.

I když je mozková ischémie velmi častým onemocněním, zpráv o chirurgickém a intervenčním řešení je dosud málo. Je to tím paradoxnější, že léčebné výsledky jsou dobré a pro lékaře přináší rekonstrukční model léčby plné uspokojení. Tato publikace autorů z jednoho z nejvýznamnějších pracovišť nabízí souhrn základních znalostí a orientaci v komplexní problematice aktivního řešení tohoto onemocnění.

Obsah:

Seznam zkratek

Úvod ke knize (V. Beneš)

1. Epidemiologická fakta (V. Beneš, F. Kramář)

2. Základní anatomické a patofyziologické poznámky (V. Beneš, F. Kramář)

3. Optimální medikamentózní léčba (F. Kramář)

4. Klinická diagnostika (V. Beneš, F. Kramář, M. Mohapl)

5. Grafické metody (V. Beneš, F. Charvát)

6. Funkční diagnostika (M. Mohapl, F. Kramář)

7. Anestézie u nemocných s ischemickým onemocněním mozku (V. Beneš, F. Kramář)

8. Timing (V. Beneš)

9. Zákroky pro ischémii mozku (V. Beneš, M. Mohapl, F. Kramář)

10. Výkony v oblasti oblouku aorty a jeho větví (V. Beneš, F. Charvát)

11. Karotická endarterektomie (V. Beneš, F. Kramář, M. Mohapl, L. Stejskal)

12. Akutní dezobliterace ICA (V. Beneš, F. Kramář, F. Charvát)

13. Ostatní léze v oblasti bifurkace karotidy (V. Beneš, M. Mohapl)

14. Vertebrální artérie v extrakraniálním průběhu (V. Beneš, F. Charvát)

15. Tepny v oblasti baze lební (V. Beneš, F. Charvát, M. Mohapl)

16. Tepny v oblasti baze lební (V. Beneš, F. Charvát, M. Mohapl)

17. Přímé intrakraniální výkony (V. Beneš, F. Charvát, M. Mohapl)

18. Vzácnější onemocnění (V. Beneš, M. Häckel, M. Mohapl)

19. Expanzivně se chovající malacie (V. Beneš, M. Häckel)

Závěr

Rejstřík